Kredyt samochodowy dla firm – jakie dokumenty będą potrzebne?

Kredyt samochodowy dla firm – jakie dokumenty będą potrzebne?

Przedsiębiorca, który zdecydował się zaciągnąć w banku kredyt samochodowy dla firm, musi liczyć się z koniecznością przedstawienia większej liczby zaświadczeń, niż zwykły konsument. Firmy, nawet jeśli w danym momencie mają stabilną sytuację i dużą zdolność kredytową, są zawsze zagrożone upadłością. Nie zawsze finansowy krach musi wynikać ze złych decyzji właściciela lub zarządu. Czasem wystarczy naprawdę niefortunny zbieg okoliczności. Bankowcy o tym wiedzą i dlatego oczekują skrupulatnej informacji na temat stanu firmowego majątku.

Kto może uzyskać kredyt samochodowy dla firm?

Jak sama nazwa wskazuje, jest to produkt dostępny dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – od osoby działającej na zasadzie samozatrudnienia przez specjalistów wykonujących wolne zawody po duże spółki prawa handlowego. Może się jednak okazać, że dla niektórych klientów bank będzie miał lepszą ofertę. Wielkość firmy, jej staż, zasięg działalności, wyniki finansowe, posiadany już majątek, zobowiązania z tytułu innych kredytów, a nawet branża – to wszystko ma wpływ na to, czy i jaką propozycję złoży doradca klienta.

Dla warunków, na jakich uzyskamy kredyt samochodowy dla firm, duże znaczenie ma też bezpośredni przedmiot pożyczki – inaczej ocenione zostanie ryzyko przy nabywaniu nowego pojazdu, inaczej dla auta używanego. Także miejsce zakupu może zaważyć na kształcie oferty. Bankowcy cenią sobie profesjonalizm, dlatego przychylniejszym okiem patrzą na zakup auta w salonie lub komisie. Kredyt na auto sprowadzane z zagranicy mogą ocenić gorzej.

Lista obowiązkowa

Podobnie jak konsument, firma musi przedstawić we wniosku dokumenty potwierdzające jej tożsamość. U osób prowadzących działalność gospodarczą będzie to odpis z właściwego rejestru – CEiDG dla osób prowadzących jednoosobową działalność lub będących wspólnikami spółki osobowej lub KRS dla spółek prawa handlowego – uzupełniony decyzjami o nadaniu numerów NIP i Regon. Rolnicy muszą przedstawić zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wydawane przez urząd gminy, aktualny nakaz płatniczy dotyczący podatku rolnego i decyzję o przyznaniu dopłat bezpośrednich.

Niezależnie od formy działalności potencjalny kredytobiorca musi udowodnić brak zaległości wobec Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS. Im świeższa data jest na takim zaświadczeniu, tym lepiej.

Jak już wspomnieliśmy, decyzja o udzieleniu kredytu samochodowego dla firm uwarunkowana jest zdolnością płatniczą przedsiębiorstwa. Dane na temat jego kondycji finansowej analitycy bankowi czerpią z tej samej dokumentacji, która jest źródłem informacji dla urzędu skarbowego. Spółki prawa handlowego muszą zatem przedstawić swoje sprawozdania finansowe, zawierające bilans i rachunek zysków i strat. Z reguły bank oczekuje danych za cały poprzedni rok i wszystkie okresy rozrachunkowe roku bieżącego. Firmy rozliczające się z fiskusem na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów muszą przedstawić zestawienie przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku bieżącego roku oraz ostatnie zeznanie roczne. Przedsiębiorcy korzystający z innych form opodatkowania (np. ryczałtu) przedstawiają deklaracje PIT potwierdzające wysokość ich dochodów.

Poszukiwania korzystnej oferty kredytu samochodowego dla firm zawsze warto rozpocząć od banku, z którym firma związana jest najdłużej i najmocniej, szczególnie gdy ta współpraca obfitowała w dobre doświadczenia. Znając dokładnie historię klienta bank jest dużo mniej podejrzliwy i ostrożny. Może się nawet okazać, że niektóre dokumenty nie będą potrzebne lub będzie można je dostarczyć później, np. dopiero w chwili podpisywania umowy.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku tego rodzaju pożyczek sam pojazd stanowi przedmiot zabezpieczenia. Bank będzie zatem wymagał podpisania umowy przewłaszczenia, ustanawiającej zastaw na samochodzie. W większości przypadków niezbędne będzie także przedstawienie polisy AC.

Nie da się ukryć, że zakup auta za pieniądze pożyczone w banku wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Z tego między innymi powodu wielu przedsiębiorców częściej wybiera nie kredyt samochodowy dla firm, a leasing. W tym drugim częścią dokumentów zajmuje się bowiem firma leasingowa.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

1 Comment

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website

CommentLuv badge